Doepfer A-106-1 X-Treme Filter

A Doepfer A-106-1 X-Treme Filter nem az a szűrő, ami elvárásainknak megfelel. Sivítani fog, darabokra fogja törni a bemeneti jelet, kellemes torzítást ad a bemeneti jelekhez külön tartományokban, és ennek ellenére mégis teljesen zenei izgalmakat ad a hangzásodhoz. 

38 425,12 Ft

Elérhetőség: Limited stock

Ships today if ordered in the next 2 hours and 0 minutes!

SKU
A-106

A Doepfer A-106-1 X-Treme Filter nem az a szűrő, ami elvárásainknak megfelel. Sivítani fog, darabokra fogja törni a bemeneti jelet, kellemes torzítást ad a bemeneti jelekhez külön tartományokban, és ennek ellenére mégis teljesen zenei izgalmakat ad a hangzásodhoz. 

Az A-106-1 modul akkor szültetett meg, amikor a készítők egy MS20 filter klón építésekor kísérleteztek. A híres eredeti MS20-ban két filter volt megtalálható: egy 12 dB lowpass és egy 6dB high pass filter sorba kötve, mindkettő nagyon spreciális építéssel (az MS20 highpass-t gyakran 12dB high pass-ként írják le, de ez nem igaz). Doepfer kutatásai során rátalált egy olyan lehetőségre, hogy ugyanaz az áramkör egyszerre legyen használható lowpass-ra és highpass-ra is két különböző audio jelnél (kicsit hasonló módon, mint az A-101-1 Steiner Vactrol filternél, ami külön audio bemenetekkel is rendelkezik, de ezt itt a speciális MS20 áramkörrel valósították meg). A modul két külön lowpass (LP) és highpass (HP) audio bemenettel rendelkezik, külön vezérelhető jelszintekkel. A bemenetek normalizáltak, így az LP bemenetbe kötött jel a HP bemeneten is jelen van, ha nincs hozzá más jel csatlakoztatva. A HP bemenet jelszint vezérlője polarizált bemenet. Ez azt jelenti, hogy a jel ugyanazzal a polaritással (+ tartomány) vagy ellentétes polaritással (- tartomány) adható hozzá az LP bemenethez hasonlóan. Ez a funkció notch (+) és bandpass (-) filter funkciókat hoz létre. A készítők véleménye szerint ez a legflexibilisebb megoldás, amivel pl. az alábbi funkciók érhetők el: 

  • Lowpass: az audio jel az LP bemenetbe kerül, a HP szintje nullára állítva, az LP bemenet jelszintje pedig a kívánt szintre van beállítva
  • Highpass: az audio jel az LP vagy HP bemenetbe kerül, az LP szintje nullára állítva, a HP bemenet jelszintje pedig a kívánt szintre van beállítva (ebben a különleges esetben mindegy, hogy poztiív vagy negatív erősítést választunk a polarizerrel)
  • Lowpass/highpass mix egy audio jellel: az audio jel az LP bemenetbe kerül, az LP és HP bemenetek jelszintjei a kívánt szintre vannak beállítva.
    Speciális beállítás 1: ha a az LP és HP bemenetek jelszintjei azonosak és ugyanolyan polaritással rendelkeznek (tehát a + range-ben vannak a HP level control paraméteren) és nincs vagy nagyon kis mértékben  jelenik meg distortion, akkor egy ~notch filter nyerhető (a “~” alatt azt értik, hogy a notch messze van a tökéletestől, a passband attenuáltsága nem olyan jó, mint más A-100 filterek esetében, a részéletekért ld. a frekvencia response görbéket a modul angol nelvű oldalán). 

    Speciális beállítás 2: Ha az LP és HP bemenetek jelszintjeit úgy állítjuk be, hogy mindegyik jelszint azonos ellentétes polaritással (tehát a -range-ben vannak a HP level control paraméteren), és nincsen vagy nagyon kis mértékben jelenik meg distortion, egy ~bandpass filtert nyerünk (a “~” alatt azt értik, hogy a bandpass messze van a tökéletestől, jelentős áthallás van középfrekvencia alatt és felett, a részletekért ld. a frekvencia response görbéket a dokumentum alján). 

    Megjegyzés az 1-es és 2-es beállításokhoz: Az eredeti MS20 áramkört nem notch vagy bandpass alkalmazásra tervezék. A ~notch és ~bandpass filtereket egy ingyenes bónusz funkcióként kell felfognunk, amik a fent említett hátrányokkal rendelkeznek. Ennek oka az, hogy a lowpass-nak 12dB/oktávos, a highpass-nak pedig 6dB/oktávos slope-ja van. Ez olyan fázisrelációkat eredményez, amik nem engednek meg egy “tökéletes” bandpass-t vagy notch-ot a jelek hozzáadásával vagy elvételével úgy, mint más filter dizájnok esetében (haladóknak: mindig marad egy 90 fokos phase shift). Jobb notch-okért és bandpass-ekért más A-100 filterek használatát ajánlják - vagy két A-106-1-et sorbakötve sztereó (bandpass) vagy párhuzamos (notch) módokkal és megfelelő frekvenciabeállításokkal. 

  • Lowpass és highpass két különböző audio jellel: a két audio jel bekerül az LP és HP bemenetekbe, az LP és HP bemenetek jelszintjei a kívánt mértékig vannak beállítva. Nagyon fontos a a HP bemenet +/- vezérlésének beállítása, abban az esetben, ha a két jel fázis-korrelált (pl. ugyanannak a VCO-nak két külön kimenetét kötjük be vagy ha a VCO kimenetét és egy frekvencia-osztott jelét kötjük be), vagy ha nincs fix fázis-korreláció a két jel között (pl. két különböző VCO-t kötünk be). Az első esetben a HP bemenet - és + tartományai különböző filtereket eredményeznek. A második esetben nincs különbség aközött, hogy a + vagy - tartományt használjuk.  

Ez a dizájn néhány nagyon különleges funkciót rejt magában: Pl. lehetséges úgy beállítani a paramétereket, hogy nem az LP jel, hanem a HP oldal torzít (de ez fordítva is beállítható) - másképpen pedig az LP jelhez képest ugyanazzal vagy ellentétes polaritással. Ehhez az LP jelszintjét alacsonyra kell állítanunk, hogy a jel ne torzuljon. A HP jelszint vezérlőjét pedig magasabb értékre kell állítanunk ( a + vagy - tartományban), hogy a HP oldal torzuljon. 

A készítők tudomása szerint, ezek a vezérlési variációk nem találhatók meg más filterekben. 

Az A-106-1 kifejlesztésekor szintén megállapították, hogy hasznos lehet olyan vezérlő funkciókat is hozzáadni a modulhoz, amik nem votlak elérhetők az eredeti MS20 filtereken. Az eredeti áramkörben a filter kimeneti szintje két anti-parallel diódával +/-0.7V-ra limitált a kimeneti/resonance erősítőn keresztül. Véletlenül felfedezték, hogy egy vagy mindkét dióda eltávolításával a filter észrevehetően másként működik. Továbbá két rotary vezérlőt is hozzáadtak (CL+ és CL-), amivel mindkét limitáló dióda hatását lehet állítani (az eredeti MS20 beállítástól eltérően, ahol teljesen aktívak a limiting diódák, teljesen lecsökkenthető a limiting). Az egymástól független dióda-vezérlés asszimetrikus limitinget/erősítést eredményez, aminek köszönhetően teljesen új módon és néha nagyon furcsán viselkedik a filter. Az asszimetrikus limiting egyik fő effektusa, hogy a filter self-oscillation-nél nem szinuszhullámot, hanem rövid pulse hullámokat generál, ha csak az egyik limiting dióda van aktiválva. Egy másik effektus, hogy egy magasabb szintű filter kimenet érhető el (az eredeti MS20 áramkörön kb. +/-0.7V-ra limitálva). Mindezek felett koszos és zajos effektusok jelenhetnek meg néhány resonance, CL+, CL- és bemeneti jelszint beállításnál. A CL+, CL-, Resonance, LP level és HP level paramétereket mindig közös kontexutsban kell megvizsgálnunk: ha a bemeneti jelek szintje alacsony, a CL+ és CL- paraméterek nem fejtenek ki hatást, mivel a bemeneti jel egyáltalán nem torzul el. A resonance az audio bemenet jelszintjét is növeli, és a CL+/CL- paraméterek itt már ki tudják fejteni a hatásukat bemeneti jelszint megváltoztatása nélkül. Ugyanez érvényes, ha a resonance paraméter változatlan marad, és ha növeljük a bemeneti jelszintet. A CL+ vgy CL- paraméterek kifejtik hatásukat, ha a jelszint eléri a clipping threshold-okat. Az audio jelszint növelése el fogja nyomni a resonance-t, ha a torzulás már nagyfokú. Az öt vezérlőparaméter “csapatmunkája” nagyon komplex és használat és hallás útján tanulható meg. 

Az audio bemenetek nagyon érzékenyek, így megengednek extrém distortion effekteket is, sokkal többet, mint az eredeti MS20-ban. 

A készítők szintén továbbfejlesztették a modult a resonance feedback loop-hoz hozzáadott insert bemenettel. Ezen bármilyen más A-100 modul csatlakoztatható a resonance áramkörbe. A standard alkalmazás egy VCA hozzáadása, amivel feszültségvezérelhetővé válik a resonance. De más modulok, - pl. waveshaper, divider, phaser, distortion, PLL, wave multiplier, spring reverb, ring modulator, frequency shifter vagy bármilyen más jelfeldolgozó modul - is beilleszthető eddig sosem hallott hangok előállítására. 

Mindezek felett, a modul két frekvencia CV bemenettel is rendelkezik. Az egyik egy polarizer. Ez azt jelenti, hogy a külső CV hatása (pl. egy envelope az A-140 vagy A-141 ADSR modulokból) vagy poztiív (+ tartomány) vagy negatív (- tartomány). Különösen amikor a filtert LP-ből HP módba állítjuk, hasznos lehet az envelope CV jelének invertálása. Itt fontos megjegyezni, hogy a frekvencia response távol áll az 1V/oktáv-tól, inkább nem-lineáris. 

Annak érdekében, hogy az eredeti MS20 filterét előállítsuk, két A-106-1-et kell sorbakötnünk (egyet LP módban, a másikat pedig HP módban, mindkét modulnál 0-ra állítva a CL+ és CL- paramétereket). 

Meg kell jegyezni, hogy az A-106-1 akadémikus értelemben távol áll egy “tökéletes” filtertől: A vezérlési skála nem-lineáris. Self-oscillation esetén mindenfajta hullámforma keletkezhet, csak szinusz nem. Nagy distortion és resonance beállításokkal rengeteg morgó/csörgő/zajos vagy más előre nem látható hang állhat elő. A nagy distortion jelszint “megölheti” a resonance-t bizonyos beállításoknál. A filter jelentős feszültségvezérlési “bleedthrough”-val rendelkezik. A “bandpass” nem igazi bandpass, mivel egy tisztes mennyiségű frekvencia is áthalad ennél a beállításnál. A notch filter nagyjából csak 50%-át attenuálja a középfrekvenciának, stb. De az A-106-1-nek karaktere van - sokkal több, mint bármilyen más A-100 filternek. Egy nagyon furcsa és menő filter - valahogy pont az A-108 ellentéte, ami egy nagyon kifinomult, meleg hangzású és kiszámítható filter. Az A-106-1 határozottan nem jó választás “Moog”-os vagy más “civilizáltabb” elektronikus zenei hangzásokra, inkább extrém, kivételes és kísérleti hangzásokat állíthatunk elő vele - ezért hívjuk a modult “X-FIlter”-nek, hogy ne bocsájtkozzunk jogi problémákba a Korg céggel, ami az “MS20” név tulajdonosa. Ha szeretnél több technikai részletet megtudni, olvasd el az A-101-1 Technical Details oldalt. Ebben a dokumentumban megtalálhatod az A-101-1 (Steiner) és az A-106-1 (MS20) filter leírását. 

Hozzáadott opciók: A HP bemeneti vezérlő kiválasztható, ha a polarizer aktív vagy ha egy normál attenuator elérhető. Néhány felhasználásnál hasznos lehet, hogy az LP és HP jelszint vezérlők ugyanúgy változzanak (pl. hogy ugyanazt a jelszintet kapjuk mindkét bemeneten). A HP level control típusa az áramkörön található jumper-rel választható ki. A CL+és CL- paraméterek vezérelhetők külső vactrol-okkal is. Ez feszültségvezérlést hoz létre a CL+ és CL- paramétereken. 


Alkalmazási javaslatok: 

Az A-134 VC Panning modult filtertípus vezérlésére használva (audio input -> audio in A-134, left output A-134 -> LP input of A-106-1, right output A-134 -> HP input A-106-1, az A-134 CV jele vezérli az A-106-1 filter típusát)
Az A-133 Voltage controlled polarizer modullal használható a CV2 HP jelszintjének manuális vezérlése helyett
különböző külső audio jelek processzálása a resonance feedback loop-ban

Miért választották az A-106-1 sorszámot ehhez a modulhoz? Mert egy MS50 filter klónt is szeretnének majd készíteni… 

Több információért olvasd el az angol nyelvű használati utasítást!

Szélesség: 14HP
Mélység: 40mm
Fogyasztás: 30 mA

More Information
Width (HP)14
Depth (mm)40
Skiff friendlyNem 
Write Your Own Review
You're reviewing:Doepfer A-106-1 X-Treme Filter